Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA  NR. 2/ 2020 privind aprobarea acoperirii definitive  a deficitului bugetar din  Bugetul local – secţiunea de dezvoltare  Buget Local cu suma de 1.715.269,35 lei  din excedentul bugetar al bugetului local al municipiului Topliţa, înregistrat la sfârşitul anului 2019 | Info hotărâre: Nr. 2 / 9 Ianuarie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut