Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 197/2019 privind majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, cu 100% a impozitului  pentru clădirea situată în intravilanul municipiului Topliţa – zona B, str.  1 Decembrie 1918, nr. vechi 14, nr.nou  38 coproprietatea lui Voda Sabin și Suciu Stela Corina,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită | Info hotărâre: Nr. 197 / 23 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut