Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 193/2019 privind majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, cu 100% a impozitului  pentru clădirea situată în intravilanul municipiului Topliţa – zona B, str. Stefan cel Mare, nr.(34) 38 proprietatea  defunctului  Vlaic Alexa,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită | Info hotărâre: Nr. 193 / 23 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut