Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 189 / 2020 privind înscrierea în Cartea Funciară a municipiului Topliţa a suprafeţei de 331 mp.  suprafață măsurată, reprezentând  teren aferent străzii – 1 Decembrie 1918  ( ramura 10) din municipiul Topliţa, – cuprinsă în lista de inventar a domeniului public Anexa nr. 9 la HG nr. 1351/2001,  poziția 19 | Info hotărâre: Nr. 189 / 22 Decembrie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut