Hotărâre a Consiliului Local – HOTǍRÂREA NR.  187/2020 privind aprobarea mentinerii preturilor de referinta  pentru anul 2021, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale si natura produsului, pentru masa lemnoasa pe picior care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica/privata si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, apartinand municipiului Toplita- administrat de Consiliul Local al municipiului Toplita, la nivelul preturilor de referinta aferente anului 2020, aprobate prin HCL nr. 181/2019 | Info hotărâre: Nr. 187 / 22 Decembrie 2020

Sari la conținut