Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA Nr. 187 / 2019 privind modificarea HCL nr. 146/2019 pentru revocarea înfiinţării Direcţiei de Asistenţă Socială, ca structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Topliţa si organizarea acesteia ca si compartiment functional – structură fără personalitate juridică in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Toplița incepând cu 01.01.2020 | Info hotărâre: Nr. 187 / 9 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut