Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 183/2019 privind majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, cu 100% a impozitului  pentru clădire și a impozitului pentru teren  situate în intravilanul municipiului Topliţa – zona B, str.  Avram Iancu, nr.52(60),  proprietatea lui Andrei Cristina și Andrei Cristian ca urmare a constatării stării tehnice de clădire și teren  neîngrijit | Info hotărâre: Nr. 183 / 27 Noiembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut