Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 182/2019 privind majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, cu 100% a impozitului  pentru clădirea situată în intravilanul municipiului Topliţa – zona D, str.  1 Decembrie 1918,  nr.254, coproprietatea lui Sara Petru, Ulici Ana, Sara Adela și a mostenitorilor  lui Albert Rozalia ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită | Info hotărâre: Nr. 182 / 27 Noiembrie 2019

Sari la conținut