Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA  NR. 171/2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu nr. 195/2019  pentru amplasamentul situat în strada Stejarului, nr.27 Municipiul Toplita în vederea schimbării de destinație din garaj în spațiu comercial, CF nr.53836 – C4 – beneficiar Teslovan Adrian (SC Anadi’s Impex SRL) | Info hotărâre: Nr. 171 / 27 Noiembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut