Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 170/2019 privind propunerea spre atribuirea în proprietate a terenului, aferent apartamente în baza art. 36 din Legea nr. l8/l99l – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificări şi completări ulterioare | Info hotărâre: Nr. 170 / 27 Noiembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut