Hotărâre a Consiliului Local –          HOTĂRÂREA NR.  168/ 2019 Privind aprobarea alipirii unor imobile – terenuri apartinand domeniului public al Municipiului Toplita situate in Municipiul Toplita, str. Vilelor, nr.9/B,  Judetul Harghita si efectuarea operatiunilor notariale necesare | Info hotărâre: Nr. 168 / 18 Noiembrie 2019

Sari la conținut