Hotărâre a Consiliului Local –          HOTĂRÂREA NR.  168/ 2019 Privind aprobarea alipirii unor imobile – terenuri apartinand domeniului public al Municipiului Toplita situate in Municipiul Toplita, str. Vilelor, nr.9/B,  Judetul Harghita si efectuarea operatiunilor notariale necesare | Info hotărâre: Nr. 168 / 18 Noiembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut