Hotărâre a Consiliului Local – HOTARAREA NR. 165/2019 Privind modificarea și complectarea HCL nr.119/2018, pentru stabilirea tarifelor de salubrizare stradală și deszăpezire prestate de Serviciul Public de Salubrizare Toplița | Info hotărâre: Nr. 165 / 24 Octombrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut