Hotărâre a Consiliului Local – HOTARAREA NR. 165/2019 Privind modificarea și complectarea HCL nr.119/2018, pentru stabilirea tarifelor de salubrizare stradală și deszăpezire prestate de Serviciul Public de Salubrizare Toplița | Info hotărâre: Nr. 165 / 24 Octombrie 2019

Sari la conținut