Hotărâre a Consiliului Local –          HOTĂRÂREA NR. 158/ 2019 privind prelungirea  duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 24 mp., situat în str. Dealului – lot 1 conform  contractului de concesiune nr. 5459/07.05.2012  încheiat cu Flueraș Nicolae, reprezentând teren aferent garaj | Info hotărâre: Nr. 158 / 24 Octombrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut