Hotărâre a Consiliului Local –          HOTĂRÂREA NR. 151/ 2019 privind prelungirea  duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 24 mp., situat în str. Dealului – lot 6 conform  contractului de concesiune nr. 319/11.01.2010  încheiat cu Coșarcă Călin, reprezentând teren aferent garaj | Info hotărâre: Nr. 151 / 24 Octombrie 2019

Sari la conținut