Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 148/2019 privind aprobarea transferului dreptului de  concesiune  asupra terenului în suprafaţă de 24 mp., pe care există o construcţie reprezentând garaj,  conform contractului de concesiune nr.  28/24.09.2018, situat în str. Gării  de pe Fichtel Ana pe Cif Ioana Ileana | Info hotărâre: Nr. 148 / 2019-40-24

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut