Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA Nr. 146/ 2019 privind revocarea înfiinţării Direcţiei de Asistenţă Socială, ca structură cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al municipiului Topliţa si organizarea acesteia ca si compartiment functional – structură fără personalitate juridică in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Toplița incepând cu 01.01.2020 | Info hotărâre: Nr. 146 / 24 Octombrie 2019

Sari la conținut