Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. 141/2020 privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 1461/20.07.2020 , aprobarea preluarii  si inscrierii  în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren in suprafata  de 152 mp. teren, situat pe str. Toamnei , nr. fn , înscris în CF nr. 58112 Topliţa , nr. cad. 58122 si a trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Toplita a respectivului imobil teren | Info hotărâre: Nr. 141 / 21 Septembrie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut