Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA  NR. 14/ 2020 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire   nr. 991/15.01.2020 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de furnizare privind “Achiziție peleți din lemn ” | Info hotărâre: Nr. 14 / 30 Ianuarie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut