Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR.  136/2019 Privind prelungirea duratei contractului de comodat nr.10.017/01.12.2004 privind darea în folosinţă cu titlu gratuit pentru utilitate publică a spaţiului reprezentând apartament, situat la adresa str. Sportivilor, bl.B, sc.I, ap.1 pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita în scopul desfăşurării activităţii de birou Carte Funciară filiala Topliţa | Info hotărâre: Nr. 136 / 23 Septembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut