Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR.132/2020 privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 1769/20.08.2020 , aprobarea preluarii  si inscrierii  în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren in suprafata  de 149 mp. teren, situat pe str. Lungă ,nr.102, înscris în CF nr. 52910 Topliţa , nr. cad. 52910 si a trecerii din domeniul privat in domeniul public al municipiului Toplita a respectivului imobil teren | Info hotărâre: Nr. 132 / 21 Septembrie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut