Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA  NR. 128/ 2020 privind aprobarea modificării si completarii  HCL nr. 86/2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea clădirilor C2 şi C3 în cadrul Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” din municipiul Topliţa, judeţul Harghita” | Info hotărâre: Nr. 128 / 8 Septembrie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut