Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA  NR. 103/2020 privind incetarea dreptului de administrare instituit in favoarea Liceului Teoretic Kemeny Janos Toplita,  asupra bunului imobil teren in suprafata de 7.376 mp si constructiile aferente – corpurile C1-C5 identificate conform C.F. 54685 Toplita , situate in str. Sportivilor nr. 5/G  si revenirea in administrarea Consiliului Local al Municipiului Toplita ca bun apartinand domeniului public al Municipiului Toplita | Info hotărâre: Nr. 103 / 8 Iulie 2020

Sari la conținut