Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂREA NR. ¬¬¬¬¬199/2019 privind majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, cu 100% a impozitului  pentru clădirea situată în intravilanul municipiului Topliţa – zona B, str.  Borsecului, nr. 24, coproprietatea lui Pui Stefan, Colceriu Ioana,Pui Dumitru Valer  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită | Info hotărâre: Nr. 199 / 23 Decembrie 2019

Sari la conținut