Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE Nr. 205/23.12.2019 privind aprobarea  prelungirii  contractelor de închiriere prin acte adiționale chiriaşilor din   spaţiile cu destinaţie de locuinţe, aparținând fondului locativ al municipiului Toplița, conform anexei. | Info hotărâre: Nr. 205 / 23 Decembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut