Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE NR. 192 / 2020 privind aprobarea  criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele construite din fondurile statului, locuințele  sociale și de necesitate din fondul locativ  al municipiului Toplița, precum şi  lista cu actele justificative necesare care însoţesc cererile şi locul de primire ale acestora | Info hotărâre: Nr. 192 / 22 Decembrie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut