Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE Nr. 19/ 2020 privind  modificarea contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru chiriaşii din locuinţele ANL,  în urma recalculării chiriei lunare în baza Ordinului nr.2097/05.07.2019 privind valoarea de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2019, actualizată cu rata anuală a inflației.   | Info hotărâre: Nr. 19 / 30 Ianuarie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut