Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE  Nr. 175/27.11.2018 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2020 o locuinţă socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local, conform anexei. | Info hotărâre: Nr. 175 / 27 Noiembrie 2019

Sari la conținut