Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE Nr. 173/27.11.2019 privind aprobarea  prelungirii contractelor de închiriere prin acte adiţionale pentru șase chiriaşi din spaţiile cu destinaţie de locuinţe, aparținând fondului locativ al municipiului Topliţa. | Info hotărâre: Nr. 173 / 27 Noiembrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut