Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE Nr.  164/24.10.2019          privind aprobarea schimbării titularului contractului de  închiriere nr. 17397/2018, pentru locuința socială situată în municipiul Toplița str.Victor Babeș, bl.E, ap.6, ca urmare a Sentinței Civile nr.577/2019,  emisă de Judecătoria Toplița.   | Info hotărâre: Nr. 164 / 24 Octombrie 2019

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut