Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE Nr. 155 /  2020 privind  luarea la cunoștință și aprobarea actului adiţional de modificare  a  contractului  de închiriere nr.15208/29.10.2018,pentru  locuința construita din fondurile statului înainte da anul 1990 situată în str.Dealului,bl.3/B,sc.1,ap.11, în sensul schimbării părții contractante – chiriașului, de pe numele Lingurar Aurica  pe numele Lingurar Grigore, în urma decesului acesteia | Info hotărâre: Nr. 155 / 26 Noiembrie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut