Hotărâre a Consiliului Local – HOTĂRÂRE Nr. 133/2020 pentru îndreptarea erorii materiale strecurate  in titlul si cuprinsul art. 1 al  HCL nr.118/2020, privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinței ANL situată în municipiul Topliţa, strada Izvoarelor,bl.1B,sc.1,ap.3, doamnei Kiss Cosmina – Claudia și stabilirea chiriei lunare. | Info hotărâre: Nr. 133 / 21 Septembrie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut