Hotărâre a Consiliului Local – cu 100% a impozitului  pentru clădirea situată în intravilanul municipiului Topliţa – zona B, str.  Eroilor, nr.24,  coproprietatea domnului Szabo Coloman Emeric, Szabo Zsolt Koloman în calitate de moştenitori ai defunctului Zagonyi Szabo Kalman Odon şi Mara Ilona Gizella, Mara Iozsef Deszo, Mark Endre Dezso, Szemlaky Marta Gizella, în calitate de moştenitori a defunctei Mara Gizella şi Mark Marta Rozalia ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngirjită | Info hotărâre: Nr. 206 / 14 Decembrie 2017

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut