Hotărâre a Consiliului Local –                                                    HOTĂRÂREA   NR.  3/2020 privind utilizarea sumei de 4.000.000,00 lei, rezultată din excedentul Bugetului Local la sfârşitul exerciţiul financiar 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul  2020 | Info hotărâre: Nr. 3 / 9 Ianuarie 2020

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut