Dezvoltarea măsurilor referitoare la prevenirea corupției in Municipiul Toplița , cod SIPOCA/MySMIS 1134/152128

Valoare proiect:

Valoare totală: 414.876,00 lei

Cheltuieli totale nerambursabile (98%): 406.575,54 lei

Contribuție proprie (2%): 8.297,46 lei 

 

Finanțat prin:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Componenta 1: CP15/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate – Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autoritaților si instituțiilor publice locale

Axa Prioritara: Administrație publica si sistem judiciar accesibile si transparente

Operațiunea: Cresterea transparenței, eticii si integritații în cadrul autoritaților si instituțiilor publice

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul Municipiului Toplita, in concordanta cu procesul de eficientizare a serviciilor publice locale si a principiilor unei mai bune legiferari si a bunei guvernante.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. OS1 – Constientizarea opiniei publice din Municipiul Toplita cu privire la problemele generate de fenomenul coruptiei in autoritatile publice locale. Prin actiuni online si offline, minim 2000 de persoane vor avea o interactiune cu proiectul.

2. OS2 – Imbunatatirea cunostintelor si competentelor pentru 50 de angajati ai UAT Toplita in ceea ce priveste prevenirea si combaterea coruptiei, prin facilitarea accesului la programe de formare profesionala.

3. OS3 – Imbunatatirea procedurilor operationale din cadrul UAT Toplita cu privire la masurile preventive anticoruptie.

In cadrul proiectului vor fi obtinute urmatoarele rezultate importante, care vor fi valorificate in cadrul Primariei Toplita: – Un sondaj in randul cetatenilor cu privire la coruptie, aplicat pe minim 150 de respondenti si unul aplicat in randul angajatilor Primariei Toplita, pe un esantion de minim 50 de angajati. Rezultatele sondajelor, precum si temele abordate, vor fi facute publice prin afisarea pe site-ul UAT Toplita. De asemenea, concluziile acestor sondaje vor fi folosite pentru implementarea masurilor anticoruptie pe parcursul implementarii proiectului si dupa finalizarea acestuia. – Campanii de informare online si offline cu privire la importanta masurilor anticoruptie. Informatiile diseminate in cadrul campaniilor de informare vor fi afisate pe site-ul UAT Toplita, pentru a fi accesate de cat mai multe persoane. Pe termen mediu si lung, aceste campanii vor contribui la constientizarea cetatenilor si angajatilor UAT Toplita cu privire la necesitatea abordarii unui comportament etic si transparent cu privire la furnizarea serviciilor publice la nivel local. – Doua mese rotunde si o cercetare realizate de Expertul Comunicare cu privire la identificarea tuturor hotararilor de consiliu local din cadrul UAT care au legatura cu prevenirea coruptiei, transparenta in cadrul UAT si etica in gestionarea resurselor publice; referinte legislative la nivel european si national cu privire la bune practici in domeniul coruptiei; informatii privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, nediscriminarea si egalitatea de gen; practici anticoruptie de la nivelul anumitor state membre UE, care au implementat masuri eficiente de prevenire a coruptiei la nivelul autoritatilor locale, etc. Cercetarea va fi realizata in format electronic si va fi pusa la dispozitia autoritatilor publice locale pentru a servi drept model in activitatea de prevenire a coruptiei si pentru instruirea propriilor angajati. – Instruirea unui numar de 50 de angajati ai UAT Toplita si certificarea acestora ca Experti in prevenirea si combaterea coruptiei si Experti in etica si integritate in institutiile publice. Resursa umana astfel formata va fi valorificata si dupa finalizarea proiectului, prin promovarea acesteia catre ceilalti angajati ai Primariei Toplita, generand un efect de multiplicare in cadrul UAT. De asemenea, acesti angajati instruiti vor detine abilitatile si cunostintele necesare includerii criteriilor de etica si transparenta in proiectele de hotarari de consiliu local, regulamente interne de organizare si functionare, proiecte europene. – Un studiu cu privire la identificarea procedurilor cele mai vulnerabile la coruptie si a riscurilor si vulnerabilitatilor specifice institutiei, precum si formularea masurilor de remediere pentru acestea. Metodologia de realizare a studiului va fi pusa la dispozitia altor autoritati publice locale care doresc sa implementeze masuri anticoruptie, servind ca model de buna practica ce poate fi adaptat la specificul propriu. – Un plan de integritate adaptat institutiei in vederea conformarii cu cerintele privind Strategia Nationala Anticoruptie 2016-2020 si implementarea ISO 37001:2016 Sisteme de management anti mita. Acestaa va fi folosit la promovarea procedurilor anticoruptie la nivelul institutiei pe termen mediu si lung, putand fi actualizat conform legislatiei in vigoare.   Toate aceste rezultate importante vor servi si drept garant al eticii si transparentei in administratia publica locala din Municipiul Toplita

 

30-06-2021
Depunere proiect
30-06-2021
10-092021
Cerere acceptată în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității
10-092021
21-10-2021
Răspuns etapă evaluare tehnică și financiară , punctaj acumulat 72,00. Cererea a intrat în etapa de selecție și contractare.
21-10-2021
22-10-2021
Selectat pentru finanțare
22-10-2021
18-11-2021
Semnat contract de finanțare.
18-11-2021
30-12-2021
S-au încheiat contracte pentru realizarea de sondaje în rândul cetațenilor și a angajaților cu privire la corupție
30-12-2021
27-01-2022
Am primit rapoartele de sondaj cu privire la corupție
27-01-2022
15.02.2022
S-a încheiat un contract de prestare servicii pentru realizarea unei campanii online și offline cu privire la importanța măsurilor anticorupție.
15.02.2022
23.02.2022
S-a încheiat un contract pentru susținerea de cursuri autorizate ANC.
”Aspecte practice privind implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției: Etica si integritatea, conformarea cu strategia natională anticorupție 2021-2025 și implementarea sistemului de management anti-mită ISO 37001:2016”.
23.02.2022
23.02.2022
Contract prestari servicii ”Pachet livrare curs ”Etică și integritate in instituțiile publice””
23.02.2022
16.03.2022
Realizare masă rotundă cu participare online și în persoană în cadrul căreia s-au prezentat și diseminat rapoartele de cercetare rezultate din sondajele realizate în rândul cetățenilor și angajaților Primăriei Municipiului Toplița.
16.03.2022
24.03.2022
Realizare campanie offline de informare de catre SC FLAROM ADVERTISING SRL prin împărțirea de pliante si afișe.
Pliantele si afișele au fost împărțite în rândul cetățeniilor, în instituțiile publice și de învățământ, în stații de autobuz, etc.
24.03.2022
29-31.03.2022
Susținere curs ”Aspecte practice privind implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției” pentru angajații UAT Toplița.
29-31.03.2022
04-06.04.2022
Susținere curs “Etică și integritate in instituțiile publice”
04-06.04.2022
01.08.2022
Realizare masă rotundă cu participare online și în persoană în cadrul căreia s-au prezentat ultimele rezultate obtinute in cadrul proiectului.
01.08.2022
07.09.2022
Achizitie servicii intocmire Ghid de bune practici anticorupție si conflicte de interese
07.09.2022
10.2022
Receptie documentatie aferente contractelor de servicii privind “Identificarea procedurilor vulnerabile la corupție si formularea măsurilor de remediere pentru acestea” si “Realizarea unui plan de integritate adaptat instutuției in vederea conformarii cu cerintele privind SNA 2021-2025 si implementarea ISI 37001:2016 sisteme de management anti- mita”
10.2022
18.03.2023
Finalizare proiect
Proiectul a fost încheiat.
Contractele finalizate în cadrul proiectului se regăsesc la link-ul: https://primariatoplita.ro/informatii-desfasurare-proiect-poca-dezvoltarea-masurilor-referitoare-la-prevenirea-coruptiei-in-municipiul-toplita-cod-sipoca-my-smis-1134-152128/
Rezultatele proiectului se regăsesc la linkul: https://primariatoplita.ro/rezultatele-proiectului-dezvoltarea-masurilor-referitoare-la-prevenirea-coruptiei-in-municipiul-toplita-cod-sipoca-mysmis-1134-152128/C
18.03.2023
Sari la conținut