ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din Municipiul Toplița, pe anul 2021

Autoritate Contractantă: Municipiul Toplița,str. Nicolae Bălcescu nr. 14, Cod Fiscal 4245178, tel.: 0266-341871, fax: 0266-342772. Solicitanții pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, –care desfășoară activități în domeniul tineret pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Toplița…

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a sportului din Municipiul Toplița pe anul 2021

Autoritate Contractantă: Municipiul Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, Cod Fiscal 4245178, tel.: 0266-341871, fax: 0266-342772. Solicitanții pot fi: structuri sportive, conform art.21 alin.(1) din Legea 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, (asociaţiile sportive; cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca…

ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al Municipiului Toplița pe anul 2021

Autoritate Contractantă: Municipiul Toplița,str. Nicolae Bălcescu nr. 14, Cod Fiscal 4245178, tel.: 0266-341871, fax: 0266-342772. Solicitanții pot fi: Persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române, asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut