HOTĂRÂREA NR. 195 / 2022 privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 125368 și a cheltuielilor legate de proiect

Consiliul local al municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 27.10.2022, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 197/18.10.2022; Raportul de specialitate al biroului investiții nr. 35143/18.10.2022; Proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiul…

Sari la conținut