HOTĂRÂREA NR. 223/2022 Privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului municipal Toplița, prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data 29.11.2022,  Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 224/21.11.2022; Raportul de specialitate al biroului investiții nr.498/21.11.2022 ; Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din…

HOTĂRÂREA NR. 220/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere pajiști nr. 6745/11.05.2015 încheiat cu Întreprinderea Individuală Vâlcan A. Ioan-Valentin

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29 noiembrie 2022, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 217/18.11.2022; – Raportul de specialitate nr. 39534/21.11.2022. – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act…

HOTĂRÂREA NR. 219/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere pajiști nr. 9012/18.06.2015 încheiat cu Pop Aurel Adrian

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29 noiembrie 2022, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 214/18.11.2022; – Raportul de specialitate nr. 39543/21.11.2022. – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act…

HOTĂRÂREA NR. 217/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere pajiști nr. 6748/11.05.2015 încheiat cu Întreprinderea Individuală Bobric Marcel-Valentin

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29 noiembrie 2022, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 212/18.11.2022; – Raportul de specialitate nr. 39536/21.11.2022. – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act…

HOTĂRÂREA NR. 215 / 2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 17412/05.12.2018 încheiat cu Țighir Neluțu-Cristinel – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița str. Victor Babeș bl. E ap. 10

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 29 noiembrie 2022, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  211/10.11.2022; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  39519/21.11.2022; – Proiectul de privind propunerea modificării,…

HOTĂRÂREA NR. 214/2022 Privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 39584/21.11.2022 prin licitație deschisă a contractului de servicii „ Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 29.11.2022; Având în vedere: Referat de aprobare nr. 223/21.11.2022. Raportul de specialitate nr. 39626/21.11.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut