HOTĂRÂREA NR. 223/2022 Privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din cadrul Spitalului municipal Toplița, prin achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data 29.11.2022,  Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 224/21.11.2022; Raportul de specialitate al biroului investiții nr.498/21.11.2022 ; Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice din…

HOTĂRÂREA NR. 220/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere pajiști nr. 6745/11.05.2015 încheiat cu Întreprinderea Individuală Vâlcan A. Ioan-Valentin

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29 noiembrie 2022, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 217/18.11.2022; – Raportul de specialitate nr. 39534/21.11.2022. – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act…

HOTĂRÂREA NR. 219/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere pajiști nr. 9012/18.06.2015 încheiat cu Pop Aurel Adrian

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29 noiembrie 2022, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 214/18.11.2022; – Raportul de specialitate nr. 39543/21.11.2022. – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act…

HOTĂRÂREA NR. 217/2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere pajiști nr. 6748/11.05.2015 încheiat cu Întreprinderea Individuală Bobric Marcel-Valentin

Consiliul Local al Municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară  din data de 29 noiembrie 2022, Având în vedere : – Referatul de aprobare nr. 212/18.11.2022; – Raportul de specialitate nr. 39536/21.11.2022. – Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării, prin act…

HOTĂRÂREA NR. 215 / 2022 Privind aprobarea modificării, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 17412/05.12.2018 încheiat cu Țighir Neluțu-Cristinel – chiriaș în spațiul cu destinație de locuință socială, situat la adresa municipiul Toplița str. Victor Babeș bl. E ap. 10

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară  din data de 29 noiembrie 2022, Având în vedere: –  Referatul de aprobare nr.  211/10.11.2022; –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  39519/21.11.2022; – Proiectul de privind propunerea modificării,…

HOTĂRÂREA NR. 214/2022 Privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 39584/21.11.2022 prin licitație deschisă a contractului de servicii „ Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița”

Consiliul local al Municipiului Toplița, în ședința ordinară din data de 29.11.2022; Având în vedere: Referat de aprobare nr. 223/21.11.2022. Raportul de specialitate nr. 39626/21.11.2022 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de…

Sari la conținut