HOTǍRÂREA NR. 60 / 2021 privind aprobarea preturilor de pornire la negociere/licitație, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii negocierii/licitației, în scopul valorificării

Consiliul Local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară  din data de 31 martie  2021 ; Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 60/23.03.2021. – Raportul de specialitate nr. 8847/24.03.2021 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodaria Padurilor si Pasunilor – Proiectul de…

HOTĂRÂREA NR. 59 / 2021 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2021 o locuinţă socială și de necesitate din fondul locativ al municipiului Topliţa, administrat de către Consiliul Local

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință extraordinară din data de 31 martie 2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 59/23.03.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr.  8777 / 24.03.2021; – Proiectul de hotărâre…

HOTĂRÂREA NR. 58/2021 privind aprobarea indexării cu rata inflației/rata de schimb a monedei euro, impozitelor şi taxelor ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2022

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 31 martie 2021; Având în vedere:             –   Referatul de aprobare nr . 42/26.02.2021;           – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei…

HOTĂRÂREA NR. 57/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 8784/24.03.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de servicii pentru „Servicii de proiectare, verificarea tehnică a proiectării prin verificatori atestați și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor”

Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară din data de 31 martie 2021, Având în vedere : Referat de aprobare nr. 57/23.03.2021. Raportul de specialitate nr. 8785/24.03.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiectul de hotărâre privind aprobarea…

HOTĂRÂREA NR. 56 / 2021 privind aprobarea ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Topliţa„

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședință extraordinară din data de 31.03.2021, Având în vedere:  – Referatul de aprobare nr. 52 / 16.03.2021;  – Raportul de specialitate nr. 8255/16.03.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Criteriilor pentru stabilirea ordinii…

HOTĂRÂREA NR. 55/2021 privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 1336/08.03.2021 , aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 554 mp. teren, situat pe str. Vâgani, înscris în CF nr. 58743 Topliţa , nr. cad. 58743 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 31.03.2021  Având în vedere: -Referatul  de aprobare nr. 55/23.03.2021; – Raportul de specialitate nr. 8717/23.03.2021. – Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la…

HOTĂRÂREA NR. 54/2021 privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, autentificată sub nr. 1335/08.03.2021 , aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 260 mp. teren, situat pe str. Vâgani, înscris în CF nr. 58739 Topliţa , nr. cad. 58739 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplița a respectivului imobil teren

Consiliul Local al Municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 31.03.2021 Având în vedere: -Referatul  de aprobare nr. 56/23.03.2021; – Raportul de specialitate nr. 8718/23.03.2021. – Proiectul de hotărâre privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la…

HOTARAREA NR. 52/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 întocmit de către Ocolul Silvic Toplița în baza Contractului de Administrare nr. 15/04.02.2013

     Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de  31 martie 2021         Având în vedere următoarele : Referatul de aprobare nr. 53 / 16.03.2021; Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul…

HOTĂRÂREA NR. 51/2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 121/2020 referitoare la instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local în condițiile O.U.G. 69/2020

Consiliul local la municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de  17 martie 2021; Având în vedere:             –   Referatul de aprobare nr. 47/16.03.2021,           – Raportul de specialitate al serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Primăriei municipiului…

HOTĂRÂREA NR. 50/2021 privind constatarea încetării de drept prin demisie a mandatului domnului consilier local Lazăr Costel – Cristian

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 17.03.2021, Având în vedere:             Referatul de aprobare nr. 51/16.03.2021;             Raportul de specialitate nr. 7782/16.03.2021;             Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept prin demisie a…

Sari la conținut