HOTĂRÂREA NR. 124/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare la aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița, conform anexei

HOTĂRÂREA NR. 124/2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20/2021 referitoare la  aprobarea închirierii unor locuințe din fondul locativ al municipiului Toplița,  conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30 iulie 2021, Ținând…

HOTĂRÂREA NR. 123/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 22849/22.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare – Achiziție tractor cu accesorii (utilaje) incluse

HOTĂRÂREA NR. 123/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 22849/22.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de furnizare – Achiziție tractor cu accesorii (utilaje) incluse Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 30…

HOTǍRÂREA NR. 122 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița

HOTǍRÂREA NR. 122 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii negocierii, în scopul valorificării, conform anexei Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară…

HOTĂRÂREA NR. 121/2021 privind constatarea rezilierii unor contracte de închiriere (8 bucăți) pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița

HOTĂRÂREA NR. 121/2021 privind constatarea rezilierii unor contracte de închiriere (8 bucăți) pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al municipiului Toplița, încheiate între Municipiul Toplita și Andreșoi Saveta ca urmare a intervenirii situației prevăzute la punctul IX ,…

HOTĂRÂREA NR. 119/2021 privind propunerea spre atribuire în proprietate a terenului, aferent apartament în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991 – Legea Fondului Funciar – republicată, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședinața extraordinară convocată de îndată din data de 15 iulie 2021, Având în vedere:             1.Referatul de aprobare nr. 120/12.07.2021;             2.Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Toplița sub nr. 20748/2021 a solicitanților KOSA…

HOTĂRÂREA NR. 118 / 2021 privind rectificarea bugetului general al municipiului Toplița pe anul 2021 prin majorare cu suma de 234,44 mii lei

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021, Ținând cont de : – Referatul de aprobare nr.  118/12.07.2021; – Raportul de specialitate nr. 21403/12.07.2021 al direcţiei buget-finanţe din cadrul  aparatului…

HOTĂRÂREA NR. 117/2021 privind aprobarea Documentației de atribuire nr. 20986/07.07.2021 prin procedură simplificată într-o singură etapă a contractului de proiectare și execuție pentru realizarea proiectului „Îmbunatățirea calității vieții locuitorilor din municipiul Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126368

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021, Având în vedere :     Referat de aprobare nr. 117/07.07.2021. Raportul de specialitate nr. 21050/07.07.2021 al Biroului Investiții, Achiziții, Programe, Proiecte, Dezvoltare Mediu; Proiectul…

HOTĂRÂRE NR. 116 / 2021 privind încetarea contractului de închiriere nr. 13566/05.11.2008, încheiat cu numitul Bălaj Marius-Cristinel – chiriaș în locuința ANL, situată în municipiul Toplița, str. Izvoarelor,bl. 1C, sc. 1, ap. 1, ca urmare a decesului acestuia și revocarea poziției nr. 1 din anexa la HCL nr.66/2008

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  116/06.07.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 21001/07.07.2021; – Proiectul de…

HOTǍRÂREA NR. 115 / 2021 privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație/negociere, pentru partizile de masă lemnoasă, proprietate a municipului Toplița, ce se supun procedurii licitației/ negocierii, în scopul valorificării

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată din data de 15 iulie 2021, Având în vedere : – Referatul de aprobare  nr. 115/06.07.2021. – Raportul de specialitate nr. 20845/06.07.2021 al serviciului Agricol, Cadastru, Gospodăria Pădurilor și…

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut