HOTĂRÂREA NR. 31/2021 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, și a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂREA NR. 31/2021 privind aprobarea Proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”, cod SMIS 126711, și a cheltuielilor legate de proiect Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința extraordinară din data de 15 februarie 2021,…

HOTĂRÂREA NR. 30 / 2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 3439/05.02.2021 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița, județul Harghita”

HOTĂRÂREA  NR. 30 / 2020 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție nr. 3439/05.02.2021 pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Municipal Toplița,  județul Harghita”         Consiliul local al municipiului Topliţa, în şedinţa extraordinară din data de…

HOTĂRÂREA NR. 29 / 2021 privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului înscris în CF nr. 51536 Toplița, nr. cadastral 51536-C3 – parter, reprezentând internat, situat la adresa str. Ștefan cel Mare nr. 15 în structură medicală – centru de vaccinare împotriva COVID-19

HOTĂRÂREA  NR.  29 / 2021 privind aprobarea schimbării temporare a destinației imobilului  înscris în CF nr. 51536 Toplița, nr. cadastral 51536-C3  – parter, reprezentând internat, situat la adresa str. Ștefan cel Mare nr. 15 în structură medicală – centru de…

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut