HOTĂRÂREA NR. 74 / 2021 privind aprobarea Documentaţiei de atribuire nr. 10688/06.04.2021 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a acordului-cadru privind “Furnizare alimente”

Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.04.2021.  Având în vedere următoarele: Referat de aprobare nr. 74/06.04.2021; Raportul de specialitate nr. 10955/08.04.2021 al Biroului Investiții Achiziţii Publice, Programe, Proiecte, Dezvoltare, Mediu ; Proiectul de hotărâre privind…

HOTĂRÂRE NR. 73 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din spațiile cu destinație de locuințe din fondul locativ al municipiul Toplița

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15 aprilie 2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 73/25.03.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiul locativ nr. 10719/06.04.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea …

HOTĂRÂRE NR. 72 / 2021 privind aprobarea preţului de vânzare în cuantum de 76.690 lei, a apartamentului compus din două camere și dependințe construit din fondurile statului înainte de anul 1989, situat în municipiul Toplița, str. Dealului, bl. 3N, ap.1, către chiriașul Țighir Leon, în baza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat Buzea Ilie

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15 aprilie 2021, – Referatul de aprobare nr. 72/25.03.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 10740/ 07.04.2021; – Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului de…

HOTĂRÂRE NR. 71 / 2021 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru chiriașii din locuințele ANL, situate în municipiul Toplița, str. Izvoarelor, bl. 1C, sc.1

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15 aprilie 2021, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr.  71/25.03.2021; – Raportul de specialitate al compartimentului spațiul locativ nr. 10797 / 07.04.2021; – Proiectul de hotărâre…

HOTĂRÂREA NR. 70 / 2021 privind aprobarea repartizării în vederea închirierii locuinței de necesitate aflată în domeniul public al municipiului Toplița, situată la adresa str. Tîrgului, nr. 3/A, bl. B, ap. 1, doamnei Bembe Maria-Loredana

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15 aprilie 2021,   Având în vedere:       – Referatul de aprobare nr. 70/25.03.2021;      –  Raportul de specialitate al compartimentului spațiu locativ nr. 10715 / 06.04.2021;      …

HOTĂRÂREA NR. 69 / 2021 privind acordarea avizului Consiliului Local al Municipiului Toplita pentru prestarea de servicii funerare de catre S.C. VLAD-C FUNERAR S.R.L.

Consiliul local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.04.2021 , Având în vedere  :             –  Cererea S.C. VLAD – C FUNERAR S.R.L. inregistrata la Primaria Municipiului Toplita sub nr. 8853/ 24.03.2021 prin care se solicita…

HOTĂRÂREA NR. 68 / 2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2001 referitoare la atribuirea a trei amplasamente în intravilanul orașului Toplița, din proprietatea privată a localității, în vederea realizării unor construcții de locuințe pentru tineret

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15.04.2021; Având în vedere :              – Referat de aprobare nr. 66/23.03.2021;              – Raportul de specialitate nr. 10712/06.04.2021, din care rezultă necesitatea revocării dreptului de folosință gratuită…

HOTĂRÂREA NR. 67 / 2021 privind prelungirea duratei contractului nr. 7859/05.07.2011 având ca obiect teren în suprafaţă de 20 mp., situat în Municipiul Toplita, str. Sportivilor, piața de zi – bazar – încheiat cu AF CAZAC S

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15.04.2021; Având în vedere următoarele :              – Referat de aprobare nr. 65/23.03.2021;             – Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 10681/06.04.2021;            …

HOTĂRÂREA NR. 66 / 2021 privind prelungirea duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 55 mp., situat în Municipiul Toplita, str. Nicolae Bălcescu bl.D – parter – conform contractului de concesiune nr. 5808/18.04.2016 încheiat cu Nina Club Cris SRL

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15.04.2021; Având în vedere următoarele :              – Referat de aprobare nr. 64/23.03.2021;             – Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 10601/06.04.2021;            …

HOTĂRÂREA NR. 65 / 2021 privind prelungirea duratei dreptului de concesiune asupra terenului în suprafaţă de 3 mp., situat în Municipiul Toplita, str. Bicazului nr.9 – conform contractului de concesiune nr. 5807/18.04.2016 încheiat cu persoana fizicpă autorizată – Neacșu Mihai Întreprindere Familială

Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 15.04.2021; Având în vedere următoarele :              – Referat de aprobare nr. 63/23.03.2021;              – Raportul de specialitate al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului nr. 10600/06.04.2021;            …

Sari la conținut