Hotărâre a Consiliului Local – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2016 referitoare la darea în folosinţă pentru utilitate publică / drept de servitute a terenului în suprafaţă totală de 3197   mp. (din care 35 mp. teren ocupat definitiv şi 3162 mp. teren ocupat pe durata execuţiei lucrărilor), situat pe str. Mesteacănului făcând parte din domeniul public al localităţii, în scopul executării lucrărilor reprezentând „Schimbare LES MT ieşiri din Staţia 110/20 KV Topliţa judeţul Harghita” | Info hotărâre: Nr. 176 / 20 Octombrie 2016

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut