Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Topliţa, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin (5) – (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal şi a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia | Info hotărâre: Nr. 76 / 23 Mai 2017

Hotărâre a Consiliului Local – privind  modificarea şi completarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local  nr. 61/2017 referitoare la aprobarea concesionării prin licitaţie publică a spaţiului situat în Topliţa, str. Nicolae Bălcescu nr. 55-57, în suprafaţă utilă de 236,66 mp., cu destinaţia amenajare Muzeu Etnografic, a caietului de sarcini nr. 5402/13.04.2017. şi a comisiei de licitaţie | Info hotărâre: Nr. 71 / 23 Mai 2017

Sari la conținut