Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea organizării licitaţiei publice,  cu preselecţie, de tipul licitaţie cu strigare şi a preţurilor de pornire la licitaţie, pentru  partizile de masă lemnoasă, proprietate privată (4100 mc) a municipiului Toplita, administrată de Consiliul Local, licitaţie organizată de Primăria municipiului Topliţa, în scopul valorificării, conform anexei nr.1   | Info hotărâre: Nr. 87 / 9 Iunie 2017

Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea modificării art. 2 din Hotărârii Consiliului Local nr. 51/2009 şi a art. 5 pct. 5.1  din Contractul de închiriere nr. A1437/2009  încheiat între Municipiul Topliţa şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Harghita referitor la suprafaţa de 20,70 mp. ,  situat la adresa str. Nicolae Bălcescu nr. 14  –  incinta Primăriei Topliţa pentru desfăşurarea activităţii Biroului Teritorial din municipiul Topliţa | Info hotărâre: Nr. 81 / 23 Mai 2017

Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor şi terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Topliţa, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin (5) – (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal şi pct 168 din HG nr.1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal şi a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia | Info hotărâre: Nr. 76 / 23 Mai 2017

Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea Proiectului Tehnic nr. 60/2016 şi a Documentaţiei de atribuire   nr.  8226/15.06.2017 prin procedură simplificată – într-o singură etapă a contractului de lucrări privind “Reabilitare, înlocuire şi extindere canalizare menajeră (magistrală) pe str. Ştefan cel Mare (E578) până la Staţia de epurare şi platforma CPL până la Staţia de epurare, municipiul Topliţa, judeţul Harghita” | Info hotărâre: Nr. 90 / 27 Iunie 2017

Hotărâre a Consiliului Local – privind aprobarea organizării negocierii directe şi a preţurilor de pornire la negociere pentru  partizile de masă lemnoasă – 241 mc. – constituite din produse accidentale, proprietate  privată a municipiului Topliţa – administrată de Consiliul Local, negociere organizată de Primăria municipiului Topliţa, în scopul valorificării,  conform anexei nr.1 | Info hotărâre: Nr. 106 / 8 August 2017

Sari la conținut