HOTĂRÂREA NR. 16/2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2021, ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 16 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 16/2021 privind aprobarea Planului de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2021, ce se efectuează de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor…

HOTĂRÂRE NR. 15/2021 privind aprobarea nivelului maxim, a condițiilor şi metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului la nivelul U.A.T. Toplita

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 15 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂRE NR.  15/2021 privind aprobarea nivelului maxim, a condițiilor şi metodologiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale pentru protectia si promovarea drepturilor copilului la nivelul U.A.T. Toplita Consiliul Local al Municipiului Toplița,…

HOTĂRÂREA NR. 14/2021 privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 2104/17.12.2020 , aprobarea preluării și înscrierii în domeniul privat al municipiului Topliţa a imobilului teren în suprafață de 304 mp. teren, situat pe str. Măgura, înscris în CF nr. 50197 Topliţa , nr. cad. 50197 și a trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Toplita a respectivului imobil teren

  Hotărâre a Consiliului Local Nr: 14 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 14/2021 privind luarea la cunoştinţă a declaraţiei  de renunţare  la dreptul de proprietate , autentificată sub nr. 2104/17.12.2020 , aprobarea preluării  și înscrierii  în domeniul privat al municipiului Topliţa…

HOTĂRÂREA NR. 13 / 2021 privind modificarea şi completarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare Topliţa

  Hotărâre a Consiliului Local Nr: 13 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA  NR. 13 / 2021 privind modificarea  şi completarea  Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare Topliţa Consiliul Local al municipiului Topliţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2021. Având în vedere:…

HOTARAREA NR. 12 / 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2017 referitoare la aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local Topliţa, reaprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 180/2019

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 12 / 28 Ianuarie 2021 HOTARAREA NR.  12 / 2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 147/2017 referitoare la aprobarea solicitării trecerii cu titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din…

HOTĂRÂREA NR. 11/2021 privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa

  Hotărâre a Consiliului Local Nr: 11 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 11/2020 privind aprobarea desemnării reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Spitalului municipal Topliţa Consiliul local al municipiului Toplița, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021. Având…

HOTĂRÂREA NR. 10/2021 privind aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021-2022 a unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ – teritorială Topliţa

ROMÂNIA JUDEŢUL Harghita CONSILIUL LOCAL Topliţa Hotărâre a Consiliului Local Nr: 10 / 28 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR.  10/2021 privind  aprobarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2021-2022 a unităţilor de învăţământ din unitatea  administrativ – teritorială Topliţa Consiliul local al municipiului Toplița,…

HOTĂRÂREA NR. 9 / 2021 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 9 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR. 9 / 2021 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 190/2020 referitoare la impozitele şi taxele ce constituie venituri la bugetul local al Municipiului Toplita, pentru anul 2021…

Ședința ordinară – Proces verbal nr. 2/28.01.2021

PROCES  – VERBAL Nr. 2/ 28.01.2021                  Încheiat azi 28 Ianuarie 2021, cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Topliţa.               Ing. OLARIU DUMITRU  – primarul municipiului Toplița – deschide lucrările şedinţei conform art.…

HOTĂRÂREA NR. 8 / 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului reprezentând construcție în suprafață de 518 mp. și teren aferent în suprafață de 1540 mp., situat pe str. Sportivilor nr. 5/G şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii: “Construire internat și cantină Liceul teoretic Kemény János str. Sporitivilor nr. 5/G, municipiul Toplița, jud. Harghita”

Hotărâre a Consiliului Local Nr: 8 / 8 Ianuarie 2021 HOTĂRÂREA NR.  8 / 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului reprezentând construcție  în suprafață de 518 mp. și teren…

Sari la conținut