Anunț – Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Toplița

Proiect aprobare Regulament cu anexe

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut