Anunț – Proiect de hotărâre cu privire la PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru „Construire casă de vacanță” în municipiul Toplița, str. Vilelor, f.n.,jud. Harghita, beneficiari: HOMPOT Sandor Cătălin; ANDRIOAIEI Marian Gheorghe și ANDRIOAIEI Andreea Elena; BUCHMŰLLER (născut PÎNZARU) Mihăiță; GABOR Lăcrămioara; ILOVAN Cosmin Nelu și ILOVAN Melania Carmen; MAN Gheorghe Florin și MAN Mariana Cosmina; PROȘTEAN Georgiana; ROȘCA Mirela Claudia și ROȘCA Sorin loan; SANDOR Norbert și SANDOR Ioana Alina; POP Valeria, TESLOVAN Carmen Daniela și TESLOVAN Ștefan; DIMA Dragos și DIMA Loredana Eugenia; CORICOVAC Dragoș Cristian și CORICOVAC loana Mihaela

Hompot neww

Invitație de participare la completarea chestionarului privind nevoi și oportunități de dezvoltare ale Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Primăria Municipiului Toplița prin ”Total Business Land S.R.L., în cadrul proiectului “Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița, județul Harghita” cod proiect C10-I4-507, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, în momentul de faţă desfășoară etapa 1 de lucru întocmirea studiilor de fundamentare.  

Prin aceste studii de fundamentare elaboratorii documentaţiei de urbanism (Planul Urbanistic General al Municipiului Toplița) analizează studiile elaborate până în prezent și doresc să ia în consideraţie, încă de la început, nevoile și considerațiile asupra oportunităților de dezvoltare ale municipiului Toplița, prin prisma locuitorilor acestuia.

Pentru o evaluare cât mai corectă a problematicii privind oportunitățile și nevoile de dezvoltare ale localității noastre, invităm toți cetățenii municipiului Toplița, pentru a completa chestionarul, prin accesarea link-ului de mai jos.

Vă mulțumim!

Sari la conținut