Anunț – Proiect de hotărâre cu privire la PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru ”Construire casă de vacanță” în municipiul Toplița, str. Bradului, f.n., jud. Harghita, beneficiar: MOVILĂ Cristian

Proiect Movila final

Chestionar adresat cetățenilor și beneficiarilor direcți ai activității Primăriei Municipiului Toplița

Stimată Doamnă/ Stimate Domnule,

Vă invităm să completați formularul "Culegere a informațiilor de către consilierii de etică, cu privire la respectarea normelor de conduită profesională de către funcționarii publici care asigură relația directă cu aceștia"

Vă mulțumim!

Sari la conținut