Anunț – începerea sesiunii de depunere de proiecte pentru Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al Municipiului Toplița pe anul 2022

Primăria Mun. Toplița, județul Harghita, anunță începerea sesiunii de depunere de proiecte pentru Programul general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al Municipiului Toplița pe anul 2022.

Solicitanții pot fi: Persoane fizice sau persoanele juridice de drept public sau privat, fără scop patrimonial, române autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, care își desfășoară programul, proiectul sau acțiunea culturală, în proporție de 70% pe raza administrativ-teritorială a municipiului Toplița, și își au sediul în Municipiul Toplița, județul Harghita.

Suma totală alocată de la bugetul local este de 50.000 lei și se alocă în întregime pentru domeniul Cultură.

Oferta culturală de solicitare a finanțării nerambursabile se depune într-un plic sigilat la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14 sau scanată într-un singur fișier în format PDF cuprinzând toate materialele solicitate, care va fi înaintat în format electronic la adresa de e-mail secretariat@primariatoplita.ro, semnate electronic de către beneficiar.

Data limită de depunere este 21.06.2022, orele 12:00. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțarea nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

Criteriile de acordare a finanțărilor neramburasbile și documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare, se pot procura de la sediul Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, biroul 202, persoana de contact: Iacob Ancuța Cosmina, telefon: 0266-341.871, interior 7, email : proiecte@primariatoplita.ro și de pe site-ul www.primariatoplita.ro.

Apeluri de proiecte

Sari la conținut