ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița- jud. Harghita, pe anul 2022

  1. Autoritatea finanțatoare:Municipiul Toplița, cu sediul în municipiul Toplița, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 14, Tel/Fax: 0266341871 / 0266341772, E-mail: secretariat@primariatoplita.ro
  2. Solicitanţii pot fi:unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România care își desfășoară activitatea în raza administrativ-teritorială a Municipiului Toplița.
  3. Se acordă finanţare nerambursabilă:

 În cadrul acestui program în anul 2022 sunt alocate sume, pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult, cu destinația:

  1. reparării și întreținerii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, a lăcaşurilor de cult; – max. 25.000 lei;
  2. conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase – max.10.000 lei;
  3. amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase – max. 6.000 lei;

 –  Nu se acordă finanțare nerambursabilă pentru parohiile care nu au justificat sprijinul acordat pentru anul precedent, nu au restituit sumele rămase nejustificate (inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere ale acestor sume) sau se află în litigiu cu Municipiul Toplița.

– Finanțarea asigurată de Municipiul Toplița va fi de maxim 90% din valoarea totală a devizului depus de către unitatea de cult solicitantă. Diferența de minim 10% din valoarea totală a devizului trebuie să fie asigurată de către unitatea de cult solicitantă.

– Sumele alocate ca sprijin financiar vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eșalonat, conform contractului de finanțare.

– Documentele justificative trebuie depuse în termen de 30 de zile de la terminarea și recepția lucrării, dar nu mai târziu de data de expirare a contractului de finanțare, respectiv 30 noiembrie 2022.

– În cazul în care cererea de finanțare nu corespunde condițiilor de participare nu va fi selectată pentru finanțareÎn acest sens propunem să citiți cu atenție informațiile  din Ghidul solicitantului!

  1. Suma totală alocată de la bugetul local pentru Programul local de finanțare a cultelor religioase din municipiul Toplița este de 100.000 lei
  2. Durata programului:anul 2022.
  3. Locul și data limită de depunere a cererilor de finanțare:

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se va depune, în plic închis, la registratura Primăriei municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14.

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare: 22 iulie  2022, ora 12,00. 

  1. Solicitarea finanţării nerambursabile:

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, constând în Ghidul solicitantului,  Cererea de finanţare și modele de formulare,   se poate procura de pe site-ul primăriei Toplița, www.primariatoplita.ro, secțiunea Informații Publice/Apeluri de proiecte (https://primariatoplita.ro/monitorul-oficial-local/apeluri-de-proiecte/)  sau de la  sediul Primăriei municipiului Toplița din str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, birou 205, nr. telefon 0266-341871 (interior 250), persoană de contact Kalapács Zita, e-mail: integrare@primariatoplita.ro.

Sari la conținut